PŘEDPROSTOR PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU
V BRNĚ NA ULICI POŘÍČÍ
MĚSTSKÉ ZÁSAHY BRNO 2016

Tomáš Pavlovský, Jan Kubačka, Zuzana Šarmanová, Petr Vrba, Jiří Šnerch, Adam Vrána, Michal Bělovský, Miroslava Manclová a spol.
2016
Dočasný zásah zahrnuje uzavření části ulice Poříčí (propojka na ulici Křížovou) a zrušení kolmého parkování na jeden den. Tato uzavírka umožní propojit chodník a silnici s nevyužitým zeleným ostrůvkem. Chceme zde upozornit, že každá veřejná budova si zaslouží svůj vlastní předprostor, který se stává místem pro setkávání uživatelů budovy i náhodných kolemjdoucích.

Cílem je vytvořit nástupní prostor před hlavním vstupem Pedagogické fakulty v Brně. Navrhujeme zcela zrušit dopravní komunikaci (propojku na ulici Křížovou s parkovištěm) a udělat z ní veřejné a bezpečné místo s lavičkami, stojany na kola a zelení.

Městský zásah se uskutečnil dne 18. 10. 2016 za aktivní účasti studentů FAST VUT Brno a i přes nepřízeň počasí slavil úspěch pozitivní reakce veřejnosti, ať už studentů nebo náhodných kolemjdoucích.