NÁVRH NÁTĚRU PANELOVÉHO DOMU
KOPŘIVNICE

Jan Kubačka
2013
Tento návrh byl vytvořen z iniciativy proti "lentilkovému zateplování", což je stále víc a víc problém snad většiny sídlišť v městech nejen v Česku. Osobně jsem zcela rezolutně proti všelijakým divokým barevným kreacím, a zastávám stále častěji se vyskytující městské regulativy na nátěry fasád zateplených panelových domů, které platí například ve Zlíně nebo Bratislavě. Řešený dům měl být vyveden v podobném (ne stejném) barevném schematu jako dům vedlejšího vchodu napravo, ohradil jsem se tedy a pokusil se vytvořit elegantnější řešení. Návrh byl schválen obyvateli domu a překvapivě došlo ke zdárné realizaci, i přes dlouhé tahanice. Ekonomickým plusem je prokazatelná úspora nákladů na nátěr, jelikož bílá/světle šedá barva je nejlevnější. Jako úspěch považuji to, že vedlejší dům si za půl roku zvolil zcela stejné barevné řešení.
Facebookovou stránkou Koprostory, která se zabývá architekturou a urbanismem v Kopřivnici, byl tento nátěr zvolen za nejpovedenější.