NÁMĚSTÍ BOJKOVICE
Spolupráce ve fázi studie: Tomáš Pavlovský, Jan Kubačka
2012-2014
Město Bojkovice oslovilu fakultu stavební v Brně pro vytvoření zcela nového náměstí obce, která dosud žádné formální náměstí neměla. Pod vedením Tomáše Pavlovského (nejen) bylo vyprácováno několik studií na možnou podobu náměstí, z kterých byly vybrány 3 skupiny (mezi nimi i pracovní skupina s Janem Kubačkou), ze které následně vznikla finální studie a kompletní stavební dokumentace ateliérem KO-SA. Náměstí je již po realizaci a stalo se jedním z mála příkladů zcela nových náměstí v České Republice. Jako nejvhodnější místo pro náměstí bylo vybráno místo ve středu obce u řeky Olšavy, kolem kterého se postupně orientovaly hlavní funkční celky města (městský úřad, samoobsluha, restaurace, autobusová zastávka atd.). Bylo využito potenciálu řeky a ta se se svými pobytovými schody stala nosným prvkem návrhu. Náměstí je dále doplněno volnými plochami pro možné pořádání sezónních akcí a slavností. /foto ateliér KO-SA